Seedfonds

Het Seedfonds verstrekt aandelenkapitaal om een kennisintensieve start-up in staat te stellen aanvullend (groei)kapitaal aan te trekken of tot een ‘break-even’ te komen.

Voor wie is het Seedfonds bestemd?

Omvang

Het aandelenkapitaal kan variëren van € 100.000 tot € 500.000, te verstrekken in tranches, eventueel in aanvulling op door andere partijen (banken, investeerders) te verstrekken financiering.

Procedure

  • Neem via het aanvraagformulier contact met ons op.
  • LBDF neemt contact met u op voor het bespreken van uw businessplan.
  • LBDF toetst uw onderneming op onze criteria.
  • Gezamenlijke analyse van uw businessplan.
  • Termsheet onderhandeling met LBDF.
  • Due diligence (technisch, financieel, juridisch, IP).
  • Advisering over een investeringsvoorstel door ons Investment Committee van onafhankelijke externe deskundigen.
  • LBDF beoordeelt mede op basis van dit advies over de aanvraag.
  • Bij positieve beoordeling wordt een participatie-overeenkomst opgesteld.