Ontwikkelfonds

Het Ontwikkelfonds biedt leningen voor de opwerking van een haalbaar idee naar een volwaardig businessconcept inclusief businessplan – ‘proof of concept’.

Voor wie is het Ontwikkelfonds bestemd?

De te financieren ontwikkeling moet resulteren in:

 • het product of de dienst;
 • de ondernemer/onderneming;
 • het businessplan;
 • intellectuele eigendom.

Omvang

De lening kan variëren van € 50.000 tot € 250.000 per aanvraag.
Tegen marktconforme rente - afhankelijk van het risicoprofiel en de zekerstelling (EU Mededeling 2008/C 14/02.)
Af te lossen in 1 – 6 jaar.

Procedure

 • U dient uw aanvraag in bij het LBDF.
 • LBDF toetst uw aanvraag op ontvankelijkheid.
 • U werkt samen met LBDF de leningaanvraag verder uit.

LBDF beoordeelt de aanvraag in eerste instantie op:

 • innovativiteit;
 • technische haalbaarheid;
 • marktpotentie;
 • economische haalbaarheid;
 • ondernemerschap

Bij eerste positieve beoordeling wordt de aanvraag doorgeleid naar een externe deskundigencommissie. Deze commissie brengt een advies uit.

LBDF beoordeelt, mede op basis van dit advies, definitief over de aanvraag en bij een positief besluit wordt een leningsovereenkomst opgesteld.