Over 10 jaar de wereld landmijn-vrij

Een Maastrichts bedrijf met een missie

De broers Massoud en Mahmud Hassani van het Maastrichtse bedrijf Hassani Design leefden als kind in Afghanistan en werden daar geconfronteerd met de risico’s van landmijnen. Dat deed hen besluiten om op zoek te gaan naar een methode om deze mijnen snel en veilig op te kunnen sporen en onschadelijk te maken. Zij ontwierpen hiervoor speciale drones. Na een subsidie om de technische en economische haalbaarheid te toetsen ondersteunt LIOF Hassani Design nu met een lening om een verdere doorgroei mogelijk te maken. Gisteren werd de overeenkomst getekend.

Landmijnen als littekens van een oorlogsverleden

Na een oorlog zorgen landmijnen vaak voor onveiligheid voor burgers. Naar schatting zitten wereldwijd nog 30 tot 300 miljoen mijnen in de grond. Deze mijnen worden opgeruimd door dieren, mensen of voertuigen. Niet alleen is dat duur, maar vooral ook is het gevaarlijk werk voor zowel mens als dier. Daarnaast kost het heel veel tijd. Naar schatting duurt het nog dik 1.000 jaar om alle landmijnen op deze wijze op te ruimen.

Drones bieden de oplossing

Hassani Design heeft drones ontworpen om een gebied in kaart te brengen en mijnen te detecteren en te detoneren. Met deze drones kan sneller en goedkoper maar vooral veiliger gewerkt worden dan op basis van de huidige methoden. Hassani Design doet alle onderzoek en een groot deel van de productie zelf en werkt vooral op basis van 3D printing.

Belangstelling groeit

Klanten van Hassani Design zijn vooral Ministeries van Defensie en Non profit organisaties die zich bezig houden met het ruimen van mijnen. Hassani Design kan met haar systeem voldoen aan de strenge protocoleisen die de Verenigde Naties stellen aan het mijnvrij maken van voormalige oorlogsgebieden.

Mooie missie

Met haar ondersteuning wil LIOF de doorgroei van Hassani Design mogelijk maken. Dat zal leiden tot een groei van het bedrijf en dat is goed voor de BV Limburg. Maar het hogere doel is de wereld mijnvrij te maken. Twee broers met een duidelijk missie. En LIOF ondersteunt deze van harte.

Op de foto van de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst ziet u van links naar rechts: Martin Schreurs (LIOF), Mahmud Hassani (Hassani Design), Tys van Elk (LIOF), Massoud Hassani (Hassani Design) en Ruud Nissen (LIOF).