Voor wie is LBDF bedoeld?

 • Voor ondernemers die voldoen aan de EU-definitie voor MKB-ondernemingen, zoals opgenomen in bijlage 1 bij EU-verordening nr. 651/214 van de Commissie van 17 juni 2014;
 • met feitelijke vestiging in Limburg (fysiek en actief aanwezig) en
 • actief in een van de Limburgse speerpuntsectoren:
  • Agrofood
  • Logistiek
  • High Tech Systems
  • Chemie & Materialen
  • Financieel administratief cluster
  • Life Sciences
  • Cross-overs tussen sectoren.